Störst i Sverige på modulhus och attefallshus

Välkommen till Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar, till den offentliga och den privata sektorn. Våra hus lämpar sig lika bra att användas som komplement till att bilda en bostadsrättsförening eller för dig som vill höja värdet på din befintliga fastighet genom en komplementbostad för uthyrning. I alla lägen är du som tomtägare den stora vinnaren. Vi på Modulhus innehar ISO:9001:2008. Vi genomför egenkontroller och uppför husen enligt kontrollplan i harmoni med PBL (plan och bygglagen).

Komplementbostaden som betalar sig själv

Med ett till bostadshus på tomten är det möjligt att höja värdet på hela din fastighet, väljer du dessutom att hyra ut det nya huset genererar det en extra inkomst. På så sätt kan huset betala sig självt och du som tomtägare drar nytta av detta. Vi ger dig möjligheten där vi bygger en gedigen fastighet byggt i samma principer som ett vanligt boningshus.

Totalentreprenad i Stockholm – hjälp från start till klart

Modulhus står vid din sida genom hela byggprocessen, från kontakt med kommunen via grundarbetet till färdigt hus. En kontakt för allt. Mindre krångel. Precis som det ska vara.
Vill du hellre göra delar av jobbet själv eller bor utanför Stockholm levererar vi huset till dig ”klart utvändigt” och lämnar över huset till dig för slutgiltigt färdigställande.

Kvalitet och miljömedvetenhet – från dörrhandtag till kök

När du köper en produkt från Modulhus får du ett hus som andas kvalitet från golv till tak. Vi jobbar med exklusiva material och lägger stor vikt vid att våra produkter ska vara bestående ur ett miljömedvetet perspektiv. Smart isolering och låg energiförbrukning är några exempel på vad du får av oss, och vi följer självklart BBR (Boverkets byggregler) samt EKS (Europeiska konstruktionsstandarder). 

Samarbete med

alt="Attefallshus säljs av fastighetsmäklare"

Varför Modulhus är det självklara valet!

Mer än 250 lyckade leveranser

Goda referenser där vi levererat i hela norden. Sverige, Finland, Norge.

Nyckelfärdiga husmodeller

Vi levererar helt nyckelfärdiga hus. Där allt är byggt i fabrik med kvalitativa märken. Huset levereras och lyfts av på direkt på tomten. Kunden kan bruka huset omgående.

Nätverk av markentrepenader

Vi har ett bred kontaktnät av underleverantörer som snabbt kan assistera.

Finansieringshjälp

Olika typer av finansieringslösningar för kundens behov.

Skräddarsydda hus

Kunden har möjlighet att själv anpassa och designa sitt egna attefallshus eller boningshus. Vi bygger hus i alla storlekar.  Varje hus blir unik med kundens personliga val.

Sveriges största utbud

Vi erbjuder moduler, attefallshus med källare. boningshus, villor, flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, punkthus, attefallshus i trä samt i sten.

Vi bygger ditt drömhus

Referensbilder

Designritade hus

För optimal design har vi olika arkitekter som ritar samtliga utav våra hus.

Ansvarsförsäkrade

För att kunden ska bli så nöjd som möjligt har vi valt att bygga enligt svenskstandard, EKS och BBR. Vi är också försäkrade i alla moment upp till 20mkr.

Handläggning av startbesked

Vi tar hand om all kommunikation med kommunen om så önskas för att få ett startbesked så vi kan börja bygga. Ritningar, sektionsritingar osv.

miljovanlighuskonstruktion

Revolutionera Sverige

LÅT OSS BERÄTTA HUR

Vi har analyserat Sveriges bostadspolitik och skapat ett innovativt och banbrytande sätt att skapa snabba och gröna bostäder inför framtiden. Huset drivs av solpaneler och lämnar minimalt avstamp på naturen. Dessutom krävs inga avancerade markarbeten för installation, endast en plan yta. Installationstiden för ett Express house är 4 timmar och uppfyller boverkets alla krav och regler för bostäder. Huset är flyttbart och kan monteras samt demonteras oändligt antal gånger för att hyras ut och sedan flyttas till en ny plats. Detta gör express house till ett mångsidigt hus för olika ändamål. Enbostadsrättsförening med gröna microvillor eller varför inte hyreshus eller en lönsam verksamhet inom Air Bnb.

KODA-villages-urban-infill-1
3
Namnlöst 2