devices

Bygglovsfria komplementbostäder för snabb leverans

Vi erbjuder en ekonomisk, attraktiv och modern boendelösning som är anpassningsbar enligt Boverkets direktiv. Byggnaden kan levereras till byggplatsen nyckelfärdigt för snabb installation på plats.

Tillverkningskapacitet -

12 modulhus i månaden

Från bygglov till färdigställande går det väldigt fort, mellan åtta och tio månader. Produktionstiden är beroende av vad det är för typ av tomt, infrastruktur runt omkring och givetvis om det finns vatten och avlopp i anslutning till tomten, så att inte kommunen måste skapa det.Så det är väldigt mycket kortare produktionstid än traditionellt bygge

Fördelar med temporära bostäder eller anläggningar

– Kommunen skapar fler boenden för dess medborgare
– Kommunen förbinder sig inte till att ändra detaljplanen
– Det kommunala fastighetsbeståndet får tillgång till fler bostäder till ungdomar i bostadskön på kort tid
– Kommunen vinner erfarenhet av mobila anläggningar som kan komma att användas inom andra områden som äldreboenden, skolor, daghem och fritidsgårdar,asyl boenden.

Title

devices

Projektering
– Upprätta markupplåtelse och arrendeavtal med kommun gällande ändamål.
– Bygglovsansökan med förslag på gestaltning och uppförande.
– Kommunen eller kommunens bostadsförmedling går ut med information om uppförandet av
ungdomsbostäderna till boende i närområdet.
– Bygglovsenheten i kommunen och Modulhus skapar en projektgrupp där frågor gällande tillgänglighet,
parkeringar, avfallshantering samt utformning av gemenskapsområden bestäms
Efter erhållet bygglov
Efter beviljat bygglov är tidsplanen för uppf����randet av nyckelfärdiga boenden
8-10 månader. Tillverkningskapacitet 12 Modulhus i månaden.

Highlights

 • MODULHUS EXPRESS PAGES
  Många enheter med snabb leverans och montering
 • tuning_night0000
 • Intelligent Install
  Select the data you would like to import as a starting base and have your site running in no time!
 • Custom Backend
  We also provide you with a huge number of options to fully customize the look of your website.

Fördelar med temporära bostäder eller anläggningar

– Kommunen skapar fler boenden för dess medborgare

– Kommunen förbinder sig inte till att ändra detaljplanen

– Det kommunala fastighetsbeståndet får tillgång till fler bostäder till ungdomar i bostadskön på kort tid

��� Kommunen vinner erfarenhet av mobila anläggningar som kan komma att användas inom andra områden som äldreboenden, skolor, daghem och fritidsgårdar,asyl boenden.

READ MORE

Variable Grid Size

Byggnaden kan monteras och bortforslas upprepade gånger vid behov av flytt ( Modulhus montage team)

Flexible Parallax

Byggnaden är utrustad med de senaste tekniken, golvärme, kökutrustning, osv

Great Performance

Byggnaden är förberedd för nordiskt vinterklimat med 4 installerade värme element

Fit for any Purpose

byggnaden garanterar ett behagligt samt optimalt klimat

Light & Dark Style

Byggnaden kan levereras till byggplatsen i nyckelfärdigt förfarande för snabb installation

Unlimited Variants

Möjlighet till handikappsanpassning för komplementbostad möjlig

Products Sold
Customers Served
Tickets Handled
Team Members

Hyr ut din mark

A Solid Base for any Project

The Miami Multi-Purpose WordPress Theme is an ideal base for any kind of website.

The flexibility of our handcrafted framework makes a wide variety of applications possible, ranging from pure business websites, to fancy agency portfolios, blogs and more.

Easy Content Building & Layout Importing

Building your site with Miami is super easy.

You can start off by importing the full demo data containing all content displayed in the theme demo and modify the theme from there.

Alternatively you can create blank pages and load a predefined layout to offer a quick starting point! All content elements are of course accessible via the Visual Composer content creation tool.

Be Amazed - Miami is a must have

Your clients, colleagues and friends will be absolutely stunned, how easy and fast you build a professional website with the Miami Theme.

If you used the theme to create a website you would like to show us, feel free to send us a link, we are always interested to see in what ways buyers use our work!

WE WORKED WITH

 • ”The Miami Theme has really opened our Eyes to whats possible on the Web! We can really recommend Miami Studios to anyone who needs a Website”

  Teresa Wilson - Columbia C.P.

 • ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ”

  Teresa Wilson - Columbia C.P.

 • ”Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. ”

  Teresa Wilson - Columbia C.P.

 • ”Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. The Miami Theme has really opened our Eyes to whats possible on the Web! We can really recommend Miami Studios to anyone who needs a Website”

  Teresa Wilson - Columbia C.P.

LET’S BE AWESOME TOGETHER

Miami introduces the most flexible layout ever to the world of WordPress Themes.
We provide you with a Toolkit to build your Dreams!