Xpress House

Xpress House är inte bara ett hus.
 Det är ett nytt tankesätt om hur människor kan bo.

XPRESS HOUSE ERBJUDER EN HÄLSOSAM BOMILJÖ

Xpress House ger ren inomhusluft med rätt fukthalt, ytorna är behandlade med giftfria material och ljuset kan anpassas till människans naturliga sinnen och livsrytm.

Buller, damm, bakterier, kyla, höstrusk och sommarhetta stängs ute med vakuumisolerade betongväggar, en tjock dörr och fyrglasfönster. Även röda ögon, torr
hud, miljöstress och lojhet orsakad av alltför höga koldioxidhalter begränsas.

XPRESS HOUSE BYGGS PÅ SJU TIMMAR

Xpress House består av detaljer som är tillverkade i en kontrollerad och optimerad fabriksmiljö. Xpress House byggs på endast 4–7 timmar på din valda plats, utan att belasta omgivningen med buller, damm och annan oreda på grund av byggarbetet. Xpress House behöver ingen ytterligare ytbehandling efter montering. Det är bara att flytta in.

Xpress House med sin monolitiska och hållfasta konstruktion kan monteras på olika markunderlag (grusbädd, asfalt mm) utan att några extra fundamentbyggen eller krävande schaktarbeten behövs. Det enda Xpress House behöver är ett jämnt underlag, samt anslutningar till vatten, avlopp och el.

VI TÄNKER GRÖNT

Xpress House kan användas utan att naturen eller din plånbok överbelastas. Xpress House är försedd med solpaneler som under ett år ger mer energi tillbaka till distributionsnätet än vad det förbrukar. Xpress House slösar inte energi tack vare sina smarta tekniska system, tunna, men varma väggar (U-värdet 0,1 W/m2K), fyrglasfönster (U-värdet 0,3 W/m2K), innovativa LED-belysning och en arkitekturlösning som tar optimalt vara på solljuset.

Xpress House har byggts med hållbar materialanvändning (ett exempel är att betongåtgången för ett hus bara är 9 m3). Xpress House består av detaljer som enkelt kan monteras ned för återanvändning efter dess livstid. Xpress House kan flyttas utan att omfattande schaktarbeten behövs. Trots dess rymliga inre lämnar Xpress House ett litet fotavtryck efter sig – strax över 25 m2.

SMART FUNKTIONALITET

Xpress House har inspirerat oss att tänka igenom hur vi kan använda varje kvadratcentimeter. Hur inbyggda skåp och även innerväggar kan bäst anpassas efter Xpress house’s ändamål, och hur de kan ändras tillsammans. Vår vision är att kunna använda Xpress House som ett kompakt hem i innerstaden, en sommarstuga vid sjön, ett mysigt café, ett kontor, verkstad, läkarmottagning, klassrum eller ateljé…

Hur inspirerar Xpress House dig?

XPRESS HOUSE ÄR FLYTTBART

Din boendekvalitet beror på hur bra huset och dess läge matchar dina behov. Normalt innebär bostadsvalet att man tar följande risk – besvärlig totalrenovering eller rentav rivning och nybygge kan behövas för att ändra ett färdigt hus. Normalt sätt är det svårt att flytta ett helt hus eller

en lägenhet. Xpress House går däremot att flytta. Xpress House har en arkitekturlösning och en konstruktion som kan monteras
ned och samlas ihop flera gånger. Förberedelser för nedmontering och transport tar endast 4–7 timmar, att vända det åt ett annat väderstreck går ännu snabbare.

Xpress House sitter inte fast i marken.

Om huset

Xpress House
Grund
Transport
Kök & vitvaror
Montering
Storlek
Totalt Pris
Intresserad utav detta hus?
Komplement bostad
Ytterst lite grundarbete krävs
Ingår
Integrerat
cirka 4 timmar
3560x7996x3930mm
1 119 999kr ex moms inflyttningsklart

*Dessa priser är exklusive grundarbeten.Huset levereras med 4-glasfönster. All tekologi ingår samt solpaneler.

Katalog Xpress House

Ritningar