null

I leveransen av ert Attefallshus ingår kranlyft upp till 10 000 kr. Det handlar om ett kortare lyft där mobilkran ej behövs. Är lyftet längre debiteras beställaren för extrakostnaden.

I regel ingår leverans av huset i huspriset men skulle ej budgeterade kostnader tillkomma debiteras beställaren.

Huset levereras som huskropp, nyckelfärdigt eller inflyttningsfärdigt. Titta över era allternativ i husbyggaren och kolla vilket paket som passar just er bäst.

Startbeskedsansökan sköter vi på alla våra byggen. Ni kan även endast köpa ritningar från oss. Det gör ni online och checkar ut med Klarna. 

PROJEKTERING OCH BYGGANMÄLAN

Efter att bokningsavgiften är betald så går våra handläggare på Modulhus igenom dina val och sätter  igång med din bygganmälan och skickar in alla handlingar som kommunen efterfrågar och säkerställer du får ditt startbesked så effektivt som möjligt.

BYGGNATION OCH PROJEKTLEDNING

Efter godkänt bygglov börjar det praktiska arbetet. Om grundsystem är beställt sätter markentreprenören igång med avtalad grundläggning och modulhus börjar med alla inköp och beställningar av inventarier. Produktionstiden varierar mellan 4-8 veckor beroende på belastning i vår husfabrik.

TA DEL AV VÅRA NYHETER

 

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

FYLL I EN INTRESSEANMÄLAN ONLINE

När du har hittat ett hus som passar dig är nästa steg att beställa leveranspaket och utrusta huset efter dina önskemål. Har du särskilda önskemål så är våra konsulter alltid tillgängliga att svara på frågor och komplettera din beställning.

HUSBYGGAREN

GODKÄND OFFERT

Ditt bokningsunderlag från husbyggaren blir grunden för leveransdeklarationen. Du signerar ett avtal för husleveransen och betalar sedan en bokningsavgift som avser handläggning av startbeskedsansökan och reservation i produktionsledet. Denna kostnad krediteras från den sista betalningen till oss.

BYGGANMÄLAN SKICKAS TILL KOMMUN

Efter en erlagd betalning beställer Modulhus nybyggnadskarta för fastigheten och sammanställer alla handlingar som kommunen kräver. Det innefattar samtliga ritningar och beräkningar om huset. Ibland kan kommunen kräva kompletterande uppgifter t.ex branddokumentation, etc.

GRUNDARBETEN OCH HUSTILLVERKNING

Under handläggningstiden utreds markförhållanden och markentreprenad bokas preliminärt för färdigställande av grund. För att säkerställa alla garantier görs affären direkt med markentreprenören.

KONTAKTA ANLÄGGARE

FÄRDIGSTÄLLANDE AV HUS

När huset är klart och kvalitetskontrollerat lämnar det vår produktionsanläggning och transport planeras mot er tomt. Där spelar många faktorer in såsom färjor, speditörer och kranbilar. Vi informerar er i god tid om preliminär leverans men fast datum kan vi endast ge när allt är bokat och klart.

MONTERING

När den stora dagen har kommit är alla på plats. Huset är inplastat och kommer strax lyftas på befintlig grund. Kranfirman har i förväg rekat platsen för framkomlighet. I efterhand beställs påkoppling och eventuell takläggning av pannor.

SLUTBESIKTNING

Modulhus samarbetar med behörig besiktningsman som gör en sista besiktning av huset inför slutbeskedet så huset kan tas i bruk. Ni kan sedermera njuta av ert nya komplementshus och känna er nöjda över en bra affär!