Vilket Modulhus passar dig bäst? Välj nedan utav våra modeller

  • Vi låter dig välja fritt bland kvalitativa varumärken som gör ditt attefallshus unikt!

    VI PÅ - MODULHUS

1

Vad är ett attefallshus

Attefallshus är ett komplementbostadshus som får byggas utan bygglov med en sammanlagd yta om upp till 25 kvm (kräver anmälan till kommunen). På attefallshus.se listas leverantörer av attefallshus, regler samt tips för att bygga attefallshus. Attefallshus.se är den självklara mötesplatsen för de som vill bygga eller köpa ett attefallshus.

2

Regler för attefallshus

  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
  • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
  • Branschorganisationen TMF bedömer att husen kommer att kosta mellan 10.000-39.000 kronor kvadratmetern, beroende på standard och utförande.