Vilket Modulhus passar dig bäst? Välj nedan utav våra modeller

  • Vi låter dig välja fritt bland kvalitativa varumärken som gör ditt attefallshus unikt!

    VI PÅ - MODULHUS

KVIK
Berker
Benders

1

Vad är ett attefallshus

Attefallshus är ett komplementbostadshus som får byggas utan bygglov med en sammanlagd yta om upp till 25 kvm (kräver anmälan till kommunen). På attefallshus.se listas leverantörer av attefallshus, regler samt tips för att bygga attefallshus. Attefallshus.se är den självklara mötesplatsen för de som vill bygga eller köpa ett attefallshus.

2

Regler för attefallshus

  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
  • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
  • Branschorganisationen TMF bedömer att husen kommer att kosta mellan 10.000-39.000 kronor kvadratmetern, beroende på standard och utförande.

Frågor och svar

Bygger ni mer än bara attefallshus?

Ja, våra kompetenta hantverkare kan mer än att resa attefallshus. Kontakta oss för mer information.

Bygger ni boningshus?

Ja det gör vi, vi bygger hus i alla storlekar.

Hur lång är leveranstiden?

Leveranstiden är ungefär 40-60 dagar, beroende på hur uppbokade vi är.

Hur lång tid tar det från beställning till ett färdigt hus?

Processen tar ungefär 2-3 månader från att kommunen har gett ett godkännande och en beställning har lagts.

Var får man bygga ett attefallshus

Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett Attefallshus där.

Vad får ett attefallshus användas till?

Till skillnad från friggeboden så får attefallshuset inredas som en självständig bostad som får användas som både fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean på olika användningar, t.ex. 3 m2 förråd och 22 m2 bostad, förutsatt att bostaden uppfyller kraven för bostäder i BBR. När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka lagkrav som behöver uppfyllas.

Var får ett attefallshus placeras?

Om du vill bygga ett attefallshus som är närmare än 4,5 meter till gränsen till din granne så krävs det ett grannintyg med de berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Attefallshus får även bebyggas på prickad mark.

Utför ni grundläggningsarbeten?

Vi åtar oss endast grundläggningsarbeten i Stockholmsområdet via våra underentreprenörer. Är ni bosatta utanför Stockholm så hjälper vi er att hitta entreprenörer i ert område.

Hur högt får attefallshuset vara?

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter.

Hur stort får attefallshuset vara?

Den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Har du möjlighet att göra en del markarbete kan man bygga ett attefallshus i sutteräng och uppnå en mindre 3 rum och kök på 43 kvm BOA med 25 kvm byggnadsarea.

Vad tillkommer på priset?

1. Transport. Priset är här avhängigt var någonstans huset är beläget.
2. Plintgrund och eventuella markarbeten.
3. Anslutningar till el och vatten/avlopp på tomten.
4. Krankostnad

Vad rekommenderar ni för uppvärmning?

Vi rekommenderar elburen golvvärme till våra kunder då det tar mindre plats och är enklare att gömma. Men självklart så är det en smaksak och det är upp till kunden att ta beslutet.

Vart kan jag få mer information om era attefallshus?

Kolla våran katalog som går att ladda ner HÄR.

Levererar ni hus över hela Sverige?

Vi levererar hus i hela norden där vi sköter all logistik. Krankostnad tillkommer.

Levererar ni hus över hela Sverige?

Vi levererar hus i hela norden där vi sköter all logistik. Krankostnad tillkommer.

Kan man göra ändringar på attefallshusen?

Möjligheten finns att göra mindre ändringar på huset, men eftersom varje ändring måste vara med på våra ritningar så kan det tillkomma en kostnad för omritning utav våran standardritning.

Jag vill ha en bastu istället för kök, är det möjligt?

Ja, det är möjligt att ersätta köket med en bastu. Vill ni ha en fin bastu så rekommenderar vi Ralf huset eftersom huset levereras klart in- och utvändigt. Huset byggs klart i fabrik och levereras till eran tomt.

Var kan jag hitta mer information om vad som gäller?

Du kan hitta det hos Boverket genom att klicka här samt från bygglovsavdelningen i din

hemkommun.

Länk: http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/ attefallshus/

Var kan jag hitta mer information om vad som gäller?

Ja, det är möjligt att ersätta köket med en bastu. Vill ni ha en fin bastu så rekommenderar vi Ralf huset eftersom huset levereras klart in- och utvändigt. Huset byggs klart i fabrik och levereras till eran tomt.

Vad får Attefallshuset användas till?

Till skillnad från Friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean på olika användningar, t.ex. 3 m2 förråd och 22 m2 bostad, förutsatt att bostaden uppfyller kraven för bostäder i BBR. När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka lagkrav som behöver uppfyllas.

Handlingar och tillstånd

Det skall lämnas in en bygganmälan tillsammans med ritningar som visar hur huset skall se ut till kommunens bygglovsavdelning. De har rätt att begära ytterligare handlingar. Observera att ingen byggnation får påbörjas innan kommunen har lämnat ett startbesked.

Vad är det för skillnad på komplementbyggnad och komplementbostad?

Detta är inte helt enkelt att svara på då det verkar som att kommunerna tolkar reglerna olika!

Det är en stor skillnad mellan en komplementbyggnad och komplementbostad. När du lämnar in en bygganmälan som en komplementbyggnad så behöver du endast skicka in en bygglovsritning och du får ditt startbesked. Men om ni vill bygga komplementbostad så kan ni inte bygga ett kök då det räknas som en bostad.

Vill du bygga en komplementbostad så kan du räkna med att det ställs samma krav som om du skulle bygga en villa. Man måste sätta samman en kontrollplan men bl.a. grundbesiktning, ventilationskontroll, energiberäkning, osv. Huset måste även handikappanpassas och så begärs det även ritningsunderlag med VA, ventilation, konstruktionsritningar.

Det är inte glasklart om vad som gäller, reglerna skiljer sig tyvärr från kommun till kommun. Så kolla gärna upp med din kommun om vad som gäller för dig!

Så vad är skillnaden? En komplementbyggnad får användas som gästhus och en komplementbostad får användas som bostad.

Får jag bygga en källare under mitt Attefallshus?

Det finns inget hinder mot att bygga med källare om det är lämpligt främst ur geoteknisk synpunkt.

Strandskydd och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Hur lång tid kan det ta med ett bygglov?

Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inlämnats. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor.

Bygglov, vilka handlingar krävs?

Förutom en ifylld ansökningsblankett som du får från din kommun behöver du bifoga ansökan med fackmannamässiga ritningar, beskrivningar och annan berörd projektering. Fackmannamässigt innebär bl a att dina ritningar innehåller rätt detaljer i enlighet med svensk standard och annan bygglagstiftning.

Till exempel för ansökan om bygglov för en vanlig villa så krävs normalt följande handlingar:

• Situationsplan inritad på nybyggnadskarta • Fasadritningar
• Planritningar
• Hussektionsritningar

• Markplaneringsritning med marksektioner

Byggnaden som din arkitekt ritar ska enligt plan- och bygglagen bland annat anpassas till tomtens förutsättningar.

För att ta fram fackmannamässiga handlingar behöver du en kreativ och erfaren arkitekt som kan svensk bygglagstiftning. Våran arkitekt kommer hjälpa dig med ditt startbesked.